Hotline
(84)28-35115114

Khuôn ép nhiệt

Chuyên cung cấp khuôn ép nhiệt bằng chất liệu đồng được sản xuất bằng phương pháp khắc CNC.

Công ty TNHH MV Liên Minh